Predstavitev

Podjetje Elvez je proizvajalec specializiranih izdelkov za avtomobilsko, elektro in strojno industrijo ter industrijo bele tehnike. Odličnost naših izdelkov in storitev, stalne izboljšave, razvoj znanja in dobri odnosi z vsemi deležniki so naše usmeritve in temelji, na katerih gradimo skladen razvoj in uspešno prihodnost družbe. V dobrih dveh desetletjih svojega obstoja rastemo in se razvijamo, zagotavljamo svojo konkurenčnost, uresničujemo svoje strateške cilje in sledimo svojemu poslanstvu in viziji. Svojo zrelost izkazujemo z lastnim, sodobno urejenim poslovno-proizvodnim objektom v Višnji Gori.

Filozofija

Vse višje zahteve kupcev dandanes narekujejo visoko raven kakovosti izdelkov in storitev. Zato je jedro filozofije v podjetju ELVEZ sistem stalnih izboljšav, ki deluje skladno s certifikatoma kakovosti ISO 9001:2000 ter ISO/TS 16949:2002. Vanj s stalnim izobraževanjem vključujemo vse zaposlene, saj smo prepričani, da le tako lahko dosežemo želene in pričakovane rezultate.

Modernizacija in avtomatizacija proizvodnega procesa narekujeta stalno vlaganje v sodobno in računalniško vodeno tehnologijo, ki prispeva k višji dodani vrednosti naših proizvodov ter storitev in zagotavljanje konkurenčne prednosti, saj tako lahko obdržimo naše pomembne sedanje kupce ter pridobimo nove.

Temelj našega razvoja je urejen sistem celotnega procesa poslovanja. Podlaga zanj so:

 • Udejanjanje vizije, poslanstva in vrednot podjetja in tako doseganje zastavljenih strateških ciljev,
 • razvoj in stalna izboljšava kakovosti naših proizvodov in storitev, ter procesa dela,
 • nove razvojne, tehnološke in tehnične rešitve in izboljšave,
 • učinkovito usklajevanje globalnega povpraševanja, ponudbe in izdelave novih izdelkov,
 • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
 • samoocenjevanje in zunanje preverjanje zadovoljstva poslovnih partnerjev,
 • učinkovita organiziranost podjetja ter kakovostno vodenje.

Dejavnost

Naša osnovna dejavnost je proizvodnja. Kombinacija dveh proizvodnih programov omogoča celovito servisiranje naših kupcev. Specializirani smo za proizvodnjo in izdelavo:

 • kabelske konfekcije in specialnih kabelskih vezij, snopov ter ožičenj,
 • priključnih vrvic različnih izvedb,
 • kabelskih snopov s senzorsko tehniko,
 • brizganih tehničnih izdelkov iz plastičnih mas,
 • tehnologijo metaliziranja (vakuumskega naparevanja aluminija) tehničnih izdelkov,
 • montažo raznih sklopov in vezij za industrijo.

Zaposleni

Poslovna uspešnost temelji na odgovornosti in znanju vseh zaposlenih. Spodbujamo zavzetost, strokovnost in kompetentnost sodelavcev, ki jih  želimo primerno motivirati in tako doseči stalnost našega poslovnega razvoja. Vlaganje v strokovno znanje in osebno rast zaposlenih je pogoj in garancija našega uspeha.

Zaposlitev
V podjetju Elvez d.o.o. nas hitra rast in razvoj spodbujata k nenehnemu iskanju novih usposobljenih, kompetentnih in zvestih kadrov. Priložnost za zaposlitev ponujamo tako proizvodnim delavcem kot tudi širokemu razponu strokovnega kadra (tehnologi, orodjarji, strokovnjaki s področja proizvodnje,…).
Če si želite zaposlitve v stimulativnem okolju in prijetnem delovnem timu, ter menite da ste pravi za naš kolektiv – zanesljivi, lojalni in sposobni in bi želeli postati del naše zgodbe, nam pošljite prijavo in življenjepis z opisom delovnih izkušenj na zaposlitev@elvez.si. V kolikor trenutno ni odprtih delovnih mest ki bi ustrezali vašim kvalifikacijam, bomo prošnjo shranili v naši evidenci.

Trajnostni razvoj

Želimo delati v sožitju z okoljem in družbo, ki nas obkroža in katere del smo. Z vključevanjem, spodbujanjem in podporo kulturnim, športnim, turističnim, humanitarnim in drugim prostovoljnim dejavnostim prispevamo svoj delež k lepši podobi in boljši prihodnosti lokalne skupnosti, v kateri delujemo.

Zgodovina

Zgodovina Elveza – kronološki razvoj dogodkov

 • Ustanovitev podjetja: 16.12.1991
 • Sedež in lokacija poslovanja: Višnja Gora
 • Nakup poslovnih prostorov in proizvodnega programa Iskre Videomatike v stečaju leta 1993
 • Združitev dveh programov – kabelske konfekcije in brizganja plastičnih mas leta 1993
 • Preselitev celotne proizvodnje v Ljubljano leta 1998
 • Pridobitev standarda kakovosti ISO 9001 leta 2000
 • Prva nominacija za Gazelo osrednje Slovenije leta 2003
 • Druga nominacija in razglasitev za Gazelo osrednje Slovenije in Srebrno Gazelo Slovenije leta 2006
 • Začetek gradnje novega poslovno-proizvodnega objekta v Višnji Gori leta 2006
 • Preselitev poslovanja in proizvodnje v novi objekt v Višnji Gori leta 2007
 • Pridobitev avtomobilskega standarda kakovosti ISO/TS 16949 leta 2008
 • Uvedba nadgrajenega informacijskega sistema Navision 5.0 leta 2010
 • V letu 2012 nakup stroja za metalizacijo in vpeljava nove tehnologije metalizacije oz. vakuumskega naparevanja Al-delcev na plastične izdelke.
 • Ustanovitev raziskovalno-razvojnega oddelka in vpis v evidenco raziskovalnih organizacij pri ARRS v letu 2013
 • S ciljem povečanja učinkovitosti in zmanjšanja porabe el. energije, je v letu 2014 zaključen projekt vgradnje varčne razsvetljave z DALI regulacijo in popolnim nadzorom nad porabo el. energije.
 • Uspešno zaključen projekt Mladi raziskovalci iz gospodarstva in zaposlitev mladega doktorja znanosti iz področja strojništva v drugi polovici leta 2014.
 • Postavitev dodatnih šotorskih skladiščnih prostorov skupne površine 800 m2 konec leta 2014.

Članstvo

 • GZS – Gospodarska zbornica Slovenije
 • AHK DESLO – Nemško-slovenska gospodarska zbornica
 • GIZ ACS – slovenski avtomobilski grozd
 • SBC – Slovenian business club (slovenski poslovni klub)

Kakovost

Zadovoljen kupec je naše osnovno vodilo. Z izpolnjevanjem kakovostnih zahtev kupcev in zahtev mednarodnih standardov kakovosti, se vseskozi trudimo:

 • slediti zahtevam in pričakovanjem naših kupcev doma in v tujini,
 • s posodabljanjem strojne in tehnološke opreme zagotavljati kakovost in zanesljivost naših proizvodnih procesov, proizvodov in storitev,
 • z vlaganjem v nova znanja in strokovni razvoj zaposlenih zagotavljati kakovostno vodenje proizvodnih procesov in dosegati visoko kvaliteto izdelkov in storitev,
 • z ustreznim informacijskim sistemom (Navision Proizvodnja 5.0) omogočati kvaliteten in hiter pretok informacij ter dobro odzivnost za poslovne partnerje – kupce in dobavitelje.

Visoko raven zahtevnosti v kakovosti poslovanja – izdelavi produktov in izvajanju storitev – že dolgo merimo in izkazujemo skozi pridobljene in s presojami ponovno potrjene  certifikate kakovosti:

 • ISO 9001 – osnovni standard kakovosti (pridobljen leta 2000),
 • ISO/TS 16949 – standard kakovosti za avtomobilsko industrijo (pridobljen leta 2008).

Prihodki in delež

Prihodek v €:

20
Prodaja v 2018

Trenutni delež:

53
Tuji trg
47
Domači trg

Prihodek v €

20
Prodaja v 2018

Trenutni delež:

60
Tuji trg
40
Domači trg