MEMBERSHIPS

Associations of which we are members

PROJECTS

Projects in which we participate

 • ReconCell (11/2015 – 2/2019)
  • JSI – Jožef Stefan Institute
 • REMODEL (11/2019 – 10/2023)
 • Digi-SAAP – Digitalization of collaborative Screwdriver Applications in Agile Productions (7/2020 – 6/2021)
 • ESMERA – WIRE COBOTS
 • imPURE – Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by Additive Manufacturing
 • ARRS
  • Inovativni senzorji za sprotno merjenje hitrosti nanosa v PECVD napravah / Innovative sensors for real-time monitoring of deposition rates in plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) systems  à Institut “Jožef Stefan”, UNI MB, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko –> Inštitut za avtomatiko / Institute of Automation, NELA, razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko, d.o.o.
  • Začetne stopnje površinske funkcionalizacije polimerov s plazemskimi radikali / Initial stages in surface functionalization of polymers by plasma radicals à Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko / Inštitut za avtomatiko, Institut “Jožef Stefan”, INDUKTIO družba za tehnični razvoj in svetovanje d.o.o.
  • Inovativna metoda za čiščenje odpadnih voda / Innovative method for purification of wastewater à Institut “Jožef Stefan”, Nacionalni inštitut za biologijo, VACUTECH, vakuumske tehnologije in sistemi d.o.o.
  • Površinsko omejena selektivna funkcionalizacija polimernih komponent / Selected area functionalization of polymeric components by gaseous plasma à Institut “Jožef Stefan”
 • Circular 4.0 (01.10. 2019 – 30.06.2022) Sustainable research and development project  – Tehnološki park Ljubljana, Institut “Jožef Stefan”
 • Flex Hex
 • Arctur HPC – Arctur High Performance Computing (HPC)

Recognitions

Awards & Recognitions

INQUIRY

The Company

Contact

The Company

INQUIRY

Contact