Karierne priložnosti


 

 

Razvoj kariere

V podjetju Elvez skrbimo za to, da postavimo prave ljudi na prava delovna mesta, saj se zavedamo, da bodo naši zaposleni tako zadovoljni in podjetje uspešno. Ob vstopu v podjetje smo zato pozorni na talente posameznika, znanja, sposobnosti, osebnostne lastnosti in motivacijo, kar ugotavljamo s profiliranjem ter iskanjem vaših prednosti. Ni dobrih in slabih zaposlenih, so samo ljudje, ki se ujemajo z delovnim mestom in ljudje, ki se ne. Na osnovi vašega profila nato usmerjeno spodbujamo vašo profesionalno in osebno rast ter vam pomagamo, da postanete odlični.

Mentorstvo

Naš sistem mentorstva zagotavlja vsem novim zaposlenim usposabljanje na delovnem mestu, kjer se učite od bolj izkušenih kolegov. Naši mentorji so usposobljeni za prenos znanja in upoštevajo vaše dosedanje znanje in izkušnje, vaše osebnostne lastnosti in vaš stil učenja. Usposobljeni so za postavljanje realnih, specifičnih merljivih ciljev, spremljanje in podajanje povratne informacije, ki vas motivira za uspehe. Verjamemo, da ima vsak človek talente, kombinacijo lastnosti, ki mu pomaga dobro opravljati določeno delo.

Diplomske, magistrske, doktorske naloge

V podjetju omogočamo mladim strokovnjakom s tehničnega področja, da izvedejo raziskave s katerimi zaključijo svoj študij. Posebej spodbujamo diplome s področja strojništva, elektotehnike in mehatronike. Smo del projekta tehnološkega parka, ki povezuje mlade strokovnjake s prakso.

Delovno okolje

Smo fleksibilno podjetje, kjer imamo posluh za individualne potrebe zaposlenih. Imamo gibljiv delovni čas in omogočamo delo od doma. Spodbujamo predvsem odgovornost in samostojnost posameznika in tima, ki potem sami vedo, kako si razporediti delo, da bo to dobro opravljeno.

Usposabljanja in izobraževanja

V podjetju Elvez smo od nekdaj veliko vlagali v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Znanje in to predvsem praktično znanje je ključna sestavina naše odličnosti. Zavedamo se, da se znanj, ki jih potrebujejo naši zaposleni, da izdelajo odlične kose, ni mogoče naučiti zgolj v šoli, zato vabimo strokovnjake s tehničnih področij in področij mehkih veščin k nam, da nas usposabljajo za konkretne praktične izzive. Verjamemo, da je pravo znanje kombinacija teoretičnih in praktičnih znanj in neprestanega učenja na delovnem mestu za aktualne potrebe prilagajanja tržnim razmeram.


ZAPOSLIMO:


 

Krepimo ekipo zato zaposlujemo strokovnjake za področje produkcije, logistike, skladišča, kakovosti in računovodstva.VIDEO

1. Delavec v produkciji – operater
2. Vzdrževalec – orodjar
3. Skladiščno – transportni delavec
4. Računovodja
5. Skrbnik ključnih kupcev (key account manager)
6. Strateški prodajnik
7. Tehnolog kakovostii

Če si primeren kader, nam to zaupaj na epoštni naslov zaposlitev@elvez.si in seveda priloži svoj CV.


 

RAZVOJNI INŽENIRVIDEO

Sodeluje z zunanjimi inštituti, pridobiva in vodi projekte za EU sredstva in skrbi za izboljšave v proizvodnji. Naloga razvojnega inženirja je, da razvojne projekte zastavi tako, da pomagajo pri izboljšavah v proizvodnji podjetja. Vodi tudi projekte razvoja tehnologij in rešuje probleme. Izdeluje tehnično-tehnološko dokumentacijo za nove in obstoječe izdelke, pripravlja tehnološke postopke in delovna navodila za nove izdelke, sodeluje pri izvajanju meritev in potrditev prvih kosov, sodeluje pri ootimizaciji proizvodnih procesov, reševanju reklamacij. Spremlja razvoj panoge ter uvajanje novih tehnologij in orodij.

Zahteve in pogoji:

 • Izobrazba: VII. Stopnja ali višja
 • Smer izobrazbe: Strojna, elektrotehnika, mehatronika ali druge tehnične smeri
 • Temeljna motivacija: Tehnika in ustvarjalnost
 • Osebnostne lastnosti: natančnost, vestnost, vztrajnost, timsko delo, odprtost za nove izkušnje in znanje
 • Sposobnosti: dobre numerične in verbalne sposobnosti ter dobra hitrost učenja
 • Usposabljanje: vključeno v delovni čas
 • Delovni pogoji: delo v pisarni, z ljudmi in na terenu

Če si primeren kader, nam to zaupaj na epoštni naslov zaposlitev@elvez.si in seveda priloži svoj CV.


 

RAZVOJNI TEHNOLOGVIDEO

Ključna odgovornost razvojnega tehnologa je izvedba kalkulacij in sodelovanje pri pripravi orodij za proizvodnjo. Razvojni tehnolog je ključna oseba pri optimizaciji proizvodnje izdelkov. Vodi, planira in organizira delo, določa prioritete ter implementira tehnično opremo. Izdela in načrtuje ustrezno tehnično dokumentacijo. Pripravi koncpete in sodeluje pri uvedbi novih tehnologij. Koordinira aktivnosti projektov in projektnega vodenja. Skrbi za izvajanje sistema kakovosti. Vodi evidence, izdeluje poročila in pripravlja dokumentacijo o izdelkih in procesih. Skrbi za izobraževanje zaposlenih.

Zahteve in pogoji:

 • Izobrazba: VII. Stopnja ali višja
 • Smer izobrazbe: Strojna, elektrotehnika, mehatronika
 • Temeljna motivacija: Tehnika in mehanika
 • Osebnostne lastnosti: natančnost, vestnost, vztrajnost, timsko delo, prilagodljivost
 • Sposobnosti: dobre numerične in verbalne sposobnosti ter dobra hitrost učenja
 • Usposabljanje: vključeno v delovni čas
 • Delovni pogoji: delo v pisarni, z ljudmi in na terenu

Če si primeren kader, nam to zaupaj na epoštni naslov zaposlitev@elvez.si in seveda priloži svoj CV.


 

TEHNOLOGVIDEO

Ključna odgovornost tehnologa je, da tesno sodeluje s proizvodnjo pri optimizaciji. Še bolj kot razvojni tehnolog je vpet v proizvodnjo. Njegove naloge so reševanje konkretnih tehničnih in mehaničnih izzivov v proizvodnji, priprava tehnično-tehnološke dokumentacije za nove in obsteječ izdelke, priprava tehnoloških postopkov in delovnih navodil za nove izdelke, sodelovanje pri izvajanju meritev in potrjevanju prvih kosov, sodelovanje pri kontroli doseganja norm in ukrepanje ob negativnih trendih. Sodelovanje pri reševanju reklamacij in optimizaciji proizvodnih procesov, priprava internih pravilnikov in navodil. Spremlja razvoj panoge in uvaja nove metodologije in orodja projektnega dela.

Zahteve in pogoji:

 • Izobrazba: VII. Stopnja ali višja
 • Smer izobrazbe: Strojna, elektrotehnika, mehatronika
 • Temeljna motivacija: Tehnika in mehanika
 • Osebnostne lastnosti: natančnost, vestnost, vztrajnost, timsko delo, prilagodljivost, odločnost
 • Sposobnosti: dobre numerične in verbalne sposobnosti ter dobra hitrost učenja
 • Usposabljanje: vključeno v delovni čas
 • Delovni pogoji: delo v pisarni, z ljudmi in na terenu

Če si primeren kader, nam to zaupaj na epoštni naslov zaposlitev@elvez.si in seveda priloži svoj CV.