Vizija

Naša vizija je postati sistemski dobavitelj pomembnim kupcem, ter doseči sinergijo skupnega in učinek lastnega razvoja.

Poslanstvo

Zagotavljanje uspešnih celovitih rešitev in vrednosti poslovanja, v odnosu do poslovnih partnerjev, zaposlenih ter družbenega okolja.

Vrednote

Odzivnost in fleksibilnost

Znanje, sposobnost, izkušnje in iznajdljivost, ki jih premoremo, so naša konkurenčna  prednost. Kratki dobavni roki, specifični izdelki, odkrivanje novih potreb na trgu, skrajševanje razvojno-proizvodnih procesov, prilagojena proizvodnja in logistika so pogoj za servisiranje najzahtevnejših kupcev. Z odzivnostjo in  prilagodljivimi rešitvami upravičujemo pričakovanja naših poslovnih partnerjev.

Partnerstvo in zaupanje

Gradimo spoštljiv in partnerski odnos do naših kupcev, dobaviteljev, zaposlenih, okolja in družbe. Z odprtimi odgovornimi odnosi gradimo zaupanje ter poslovno uspešnost.

Kreativnost in učinkovitost

Zaposlene spodbujamo k inovativnosti in kreativnosti. Rešitve so rezultanta vseh pogledov, razmišljanj  in idej naših zaposlenih. Skupaj iščemo nove učinkovite poti za zadovoljstvo naših kupcev in ostalih poslovnih partnerjev.

Odgovornost in pripadnost

Spodbujamo in pričakujemo odgovornost zaposlenih do uresničevanja ciljev, sodelavcev in družbe.

Pripadnost zaposlenih pomembno prispeva k uspehu in učinkovitosti podjetja, in dviga ugled v poslovnem okolju. Za nas je to iskrena usmerjenost v uresničevanje ciljev podjetja, ki vodijo k želenim in pričakovanim dosežkom.

Organizacijska kultura

Smo hitro odzivno in prilagodljivo podjetje, ki se zaveda, da se na tržišču lahko obdržimo in utrdimo z inovativnim iskanjem novih poslovnih priložnosti in rešitev, ter spremljanjem in prilagajanjem spremembam. Organizacijsko kulturo in strateške cilje temu ustrezno prilagajamo.

Med zaposlenimi spodbujamo timsko in projektno delo, ter medsebojno odprto in učinkovito sodelovanje. Želimo, da se zaposleni zavedajo svojega prispevka in odgovornosti za skupni uspeh podjetja. Odprti smo za spremembe, spodbujamo izboljšave in želimo biti prepoznavni po kakovosti in urejenosti. Svojim zaposlenim nudimo dobre delovne pogoje, ustvarjalno okolje, in podpiramo izpopolnjevanje posameznikove osebne rasti.