Aktualno

Zaposlimo usposobljene strokovne kadre

By 21. november, 2018 No Comments

V podjetju Elvez d.o.o. nas hitra rast in razvoj spodbujata k nenehnemu iskanju novih usposobljenih, kompetentnih in zvestih kadrov. Priložnost za zaposlitev ponujamo tako proizvodnim delavcem kot tudi širokemu razponu strokovnega kadra (tehnologi, orodjarji, strokovnjaki s področja proizvodnje, idr.).

V aktivno, napredno, zahtevno, urejeno in stimulativno delovno okolje vabimo sledeči profil kadra:

 

  1.  Tehnolog kakovosti za obvladovanje procesov kakovosti v avtomobilski industriji

 

Opis in zahteve dela:

–          Vodenje razvoja dobaviteljev in skrbnik kupcev na področju kakovosti v avtomobilski industriji

–          Sodelovanje v razvojnih timih

–          Moderiranje FMEA analiz, izdelava tehnične kontrolne dokumentacije (KP, AQ, EQL, X-r)

–          Izvajanje presoj pred predajo izdelka v serijsko proizvodnjo

–          Vzorčenje v IMDS, izdelava končnega PPAP poročila

–          Sodelovanje s tehnologijo pri potrjevanju vzorcev

–          Vodenje reklamacij dobaviteljem, reklamacij kupcev in internih reklamacij

–          Vodenje internih timov kakovosti in reševanje problemov kakovosti

–          Sodelovanje pri presojah kupcev

–          Usposabljanje delavcev za izvajanje nadzora kakovosti

–          Spremljanje stroškov nekakovosti, izmeta in reklamacij

 

Pričakujemo:

–          VI.-VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri (strojna, elektro)

–          5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

–          poznavanje visokih procesno-kakovostnih zahtev avtomobilske industrije

–          aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika

–          dobro poznavanje standarda IATF 16949, ter ostalih standardov s področja dela

–          poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, MSA, PPAP, IMDS, Ishikawa., 5xzakaj)

–          poznavanje presoje procesa po VDA 6.3, presoje sistema po VDA 6.5 in IATF 16949

–          poznavanje računalniških programov (Windows, Word, Excel)

–          timsko in projektno delo, samoiniciativnost, proaktivnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

2.  Vzdrževalec – orodjar za delo v avtomobilski industriji

 

Opis in zahteve dela:

–          izdelava enostavnejših orodij za proizvodnjo novih izdelkov na podlagi načrtov, skic in druge tehnične dokumentacije

–          sodelovanje pri vpenjanju in pripravi orodja

–          kontrola orodja med delovanjem stroja

–          izdelava različnih pripomočkov ali naprav npr. merska orodja, izsekovalna orodja, kalupi

–          popravljanje in zamenjava iztrošenih orodij (brušenje, ostrenje, tehnična obdelava, varjenje)

–          izvajanje rednih in preventivnih vzdrževalnih del na orodjih, ki jih je predpisal proizvajalec orodij (dnevna, tedenska, mesečna, letna)

–          skrb za pravilno skladiščenje in vodenje enostavnih evidenc za orodja

Pričakujemo:

–          IV. –V. stopnja izobrazbe; orodjar, oblikovalec kovin ali strojni tehnik

–          3 leta delovnih izkušenj na istih ali podobnih delovnih mestih

–          Poznavanje zahtev vzdrževanja v avtomobilski industriji

–          Specifična znanja pri vzdrževanju strojev in orodij za brizganje plastike

–          Poznavanje obdelovalnih strojev, ki se uporabljajo v orodjarstvu

–          Obvladovanje tehnoloških značilnosti posameznih orodij ali obdelovalnih pripomočkov

–          Inovativnost, samoiniciativnost, samostojno in timsko delo, pripadnost

 

3. Specialist mehatronik/Vzdrževalec elektro opreme

 

Opis in zahteve dela

–          načrtovanje, programiranje in simulacija električnih sistemov

–          izvajanje elektro-meritev, načrtovanje el. vezij

–          preventivno elektro-vzdrževanje, pregledovanje in servisiranje strojev in opreme

–          odpravljanje napak na robotih in montažnih napravah

–          izvajanje osnovnih električnih priklopov in servisiranje električnih naprav

–          izvajanje priklopov strojev in montažnih naprav na INDO

–          osnovno vzdrževanje električnih instalacij

Pričakujemo:

–          IV do V. stopnja elektro smeri, zaželeno elektrotehnik/avtomatik

–          5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

–          Poznavanje delovanja osnovnih elementov v elektroniki in elektronskih sklopih

–          poznavanje merilnih instrumentov in programske opreme za simulacijo el. sistemov

–          organizacijske sposobnosti, samostojnost, timsko delo

 

4. Vodja izmene v (3- ali 4-izmenski) proizvodnji brizganja plastike in montaže

 

Opis in zahteve dela:

–         Vodenje, organizacija in koordinacija dela in delavcev v izmeni

–         Odgovornost za celovito izdelavo količin po posameznih naročilih in njihovo oddajo z vsemi spremnimi dokumenti

–         Skrb za pravočasno oskrbo delovnih mest s potrebnimi materiali, pripravo in sušenje materiala

–         Skrb za redno in pravočasno menjavo orodij ter nastavitev strojev za nemoten potek proizvodnje

–         Kontrola evidence izdelanih kosov na posameznih operacijah oz. fazah proizvodnje

–         Kontrola nivoja doseganja kvalitete, evidentiranje napak ter ustrezno ukrepanje za  odpravo okvar  in obveščanje odgovornih oseb.

–         Razporejanje, usposabljanje in nadzor delavcev,

–         Poročanje o delu v izmeni, delovanju in napakah na strojih

Pričakujemo:

–         tehnična izobrazba IV./V. stopnje,

–         5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih,

–         poznavanje visokih procesno-kakovostnih zahtev avtomobilske industrije;

–         poznavanje procesa in tehnologije brizganja plastičnih mas

–         Funkcionalna znanja s področja organizacije in vodenja dela in ljudi

–         Poznavanje metod kakovosti

–         timsko delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

5. Preddelavec za manjše skupine podrejenih v (3-ali 4 izmenski) proizvodnji brizganja plastike in montaže

 

Opis in zahteve dela:

–         Priprava delovnih mest in razporejanje delavcev na delovna mesta

–         Priprava materiala na delovna mesta in spremljanje porabe

–         Priprava delovne in kontrolne dokumentacije na delovna mesta

–         Kontrola in potrditev prvih kosov ob začetku serije ali na začetku izmene

–         Nastavljanje in kontrola delovanja strojev

–         Prevzemanje delovnih nalogov v izdelavo

–         Skrb za realizacijo delovnih nalogov in produktivnost

–         Tekoče knjiženje porabe materiala po operacijah in knjiženje gotovih izdelkov

–         Uvajanje izboljšav v delovni proces

–         Spremljanje dela in zagotavljanje kakovosti izdelkov skladno z navodili

Pričakovanja:

–         tehnična izobrazba IV.  stopnje,

–         3 leta delovnih izkušenj na podobnih mestih,

–         poznavanje visokih procesno-kakovostnih zahtev avtomobilske industrije;

–         poznavanje procesa in tehnologije brizganja plastičnih mas

–         funkcionalna znanja s področja organizacije in vodenja ljudi

–         poznavanje metod kakovosti

–         timsko delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

6. Vodja projektov v avtomobilski industriji (m/ž)

 

Opis in zahteve dela:

–          vodenje razvojnih in tehničnih projektov v avtomobilski industriji

–          planiranje virov, nadzor in koordinacija izvedbe, ter finančno vodenje projektov

–          izdelava tehničnih zahtev za orodja in opremo

–          potrjevanje orodij in skrb za njihovo optimizacijo

–          aktivno sodelovanje, nadzor in koordinacija z orodjarji in ostalimi zunanjimi izvajalci

–          izdelava kalkulacij in vodenje projektne dokumentacije

–          sodelovanje pri zagonu novega projekta in izdelka (testiranje, predaja v serijo)

–          koordinacija projektnega dela za uspešno realizacijo projektov (kupec-naročnik, zunanji izvajalci, notranji člani tima)

Pričakovanja:

–          VI. do VII. stopnjo izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri

–          vsaj 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

–          obvladovanje projektnega vodenja in tehnoloških procesov v avtomobilski industriji

–          dobro poznavanje avtomobilskega standarda IATF 16949 in APQP

–          uporaba MS Project, ostala potrebna informacijska znanja

–          znanje angleškega in/ali nemškega jezika

–          strokovno poznavanje področja dela, dobra organizacija dela, pogajalske sposobnosti

–          timsko in projektno delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost

–          znanje vodenja sodelavcev oz. članov tima

 

7. Vodja tehnologije v avtomobilski industriji

 

Opis in zahteve dela:

–          Razvoj novih izdelkov in tehnologij

–          Vodenje in organizacija ter nadzor nad izvajanjem dela v oddelku tehnologije, določanje prioritet

–          Usklajevanja in pogajanja z dobavitelji ključne tehnične opreme

–          Uvajanje tehnoloških izboljšav, ki bodo zmanjševale izdelovalni čas

–          Sistemska postavitev vodenja zahtevnih projektov

–          Vodenje razvojnih in tehničnih projektov od ponudbe do izvedbe

–          Sodelovanje z kupci in dobavitelji

–          Koordinacija dela za uspešno realizacijo projektov

 

Pričakujemo:

–          VI.-VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri (strojna, elektro)

–          5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

–          Visoka tehnična znanja in poznavanje konstrukterstva, orodjarstva

–          Poznavanje računalniških programov AutoCad, Pro/ENGINEER

–          Poznavanje tehnologije brizganja plastike in izdelave kabelske konfekcije

–          poznavanje visokih procesno-kakovostnih zahtev avtomobilske industrije

–          aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika

–          dobro poznavanje standarda IATF 16949, ter ostalih standardov s področja dela

–          poznavanje metod kakovosti (SPC, FMEA, MSA, PPAP, IMDS, Ishikawa., 5xzakaj)

–          poznavanje računalniških programov (Windows, Word, Excel)

–          znanje s področja vodenja in organizacije dela

–          timsko in projektno delo, samoiniciativnost, proaktivnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

8. Razvojni tehnolog v proizvodnji plastike za avtomobilsko industrijo

 

Opis in zahteve dela:

–          Sodelovanje pri novih in razvojnih projektih v proizvodnji plastike

–          optimizacija proizvodnih procesov in uvajanje izboljšav v procesu proizvodnje

–          spremljanje, analiziranje in uvajanje ukrepov v zvezi z zastoji v proizvodnji

–          spremljanje in izdelava normativov za posamezne delovne operacije

–          izdelava kalkulacij in pokalkulacij, vodenje projektov, izdelava vzorcev in PPAP

–          spremljanje in predpisovanje normativov za delovne operacije

–          izdelava vzorcev in sodelovanje pri preizkusih v proizvodnji

–          sodelovanje in aktivno izvajanje metod SMED, 5S, …

–          izdelava tehnične dokumentacije in postopkov za nove in obstoječe izdelke

–          sodelovanje pri izvajanju meritev in potrditvi prvih kosov novih izdelkov

–          konstrukcija enostavnih orodij priprav za stroje in naprave

–          reševanje sprotne tehnološke problematike

Pričakovanja:

–          VI.-VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri (strojna, elektro)

–          5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

–          Poznavanje visokih procesno-kakovostnih zahtev avtomobilske industrije

–          Poznavanje procesa in tehnologije v proizvodnji plastike

–          aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika

–          dobro poznavanje standarda IATF 16949 in APQP

–          znanje uporabe ACAD, poznavanje MS Project in ostalih MS Office programov

–          dobro poznavanje področja dela, dobra organizacija dela

–          timsko in projektno delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

 

9. Razvojni tehnolog v proizvodnji kabelske konfekcije za avtomobilsko industrijo

 

Opis in zahteve dela:

–          Sodelovanje pri novih in razvojnih projektih v proizvodnji kabelske konfekcije

–          optimizacija proizvodnih procesov in uvajanje izboljšav v procesu proizvodnje

–          spremljanje, analiziranje in uvajanje ukrepov v zvezi z zastoji v proizvodnji

–          spremljanje in izdelava normativov za posamezne delovne operacije

–          izdelava kalkulacij in pokalkulacij, vodenje projektov, izdelava vzorcev in PPAP

–          spremljanje in predpisovanje normativov za delovne operacije

–          izdelava vzorcev in sodelovanje pri preizkusih v proizvodnji

–          sodelovanje in aktivno izvajanje metod SMED, 5S, …

–          izdelava tehnične dokumentacije in postopkov za nove in obstoječe izdelke

–          sodelovanje pri izvajanju meritev in potrditvi prvih kosov novih izdelkov

–          konstrukcija enostavnih orodij priprav za stroje in naprave

–          reševanje sprotne tehnološke problematike

Pričakovanja:

–          VI.-VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri (strojna, elektro)

–          5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

–          Poznavanje visokih procesno-kakovostnih zahtev avtomobilske industrije

–          Poznavanje procesa in tehnologije v proizvodnji kabelske konfekcije

–          aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika

–          dobro poznavanje standarda IATF 16949 in APQP

–          znanje uporabe ACAD, poznavanje MS Project in ostalih MS Office programov

–          dobro poznavanje področja dela, dobra organizacija dela

–          timsko in projektno delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

 

10. Vodja celovite administracije v pisarni direktorja in vodstva

 

Opis in zahteve dela:

–        vodenje administracije v direktorjevi pisarni in urejanje dokumentacije

–        tesno sodelovanje in osebna asistenca direktorju in vodstvu

–        komunikacija s poslovnimi partnerji preko elektronske pošte in telefona

–        organizacija poslovnih dogodkov

–        sodelovanje z ostalimi službami v podjetju

–        urejanje in usklajevanje urnikov, sklicevanje sestankov

–        pisanje zapisnikov na sestankih

–        pomoč pri sestavljanju tekstov, člankov, urejanju slikovnega materiala itd.

 

Pričakovanja:

–        VI. – VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri s področja organizacije, administracije, poslovnih ved in/ali psihologije

–        3 leta delovnih izkušenj na podobnih mestih,

–        aktivno znanje angleškega (in zaželeno nemškega) jezika

–        strokovno poznavanje področja dela, dobra organizacija dela

–        dobro poznavanje MS Office paketa

–        izkušnje iz razumevanja in poznavanja delovanja vodilnih vlog

–        timsko in projektno delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

11. Strateški prodajnik

 

Opis in zahteve dela:

–        Sodelovanje pri pripravi prodajne strategije in definiciji prodajnih ciljev

–        Sodelovanje pri pripravi letnega plana prodaje

–        Izvajanje prodajnih aktivnosti skladno s prodajno strategijo

–        Predstavljanje in zastopanje interesov naročnika na trgu in pri kupcih

–        Spremljanje realizacije prodaje – mesečno, kvartalno, polletno, letno

–        Operativno sodelovanje z obstoječimi in novimi kupci

–        Sprejemanje prejetih naročil ter postavljanje prioritet za njihovo realizacijo

–        Izdelava veljavnega cenika izdelkov

–        Priprava dokumentacije, ponudb in njihovo usklajevanje s kupci

–        Izvedba stalnih obiskov ključnih kupcev

–        Izvedba periodičnih obiskov ostalih kupcev

–        Sodelovanje pri raziskavi trga in iskanju potencialnih novih kupcev

 

Pričakovanja:

–        VI. – VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri

–        3 leta delovnih izkušenj na podobnih mestih,

–        aktivno znanje angleškega (in zaželeno nemškega) jezika

–        strokovno poznavanje področja dela, dobra organizacija dela

–        dobro poznavanje MS Office paketa

–        Pogajalska znanja in sposobnosti, mehke veščine

–        timsko in projektno delo, samoiniciativnost, motiviranost, pripadnost, lojalnost

 

 Prijave zbiramo do 21.12.2018 na zaposlitev@elvez.si ali po navadni pošti na Elvez, d.o.o., Ulica Antona Tomšiča 35, Višnja Gora.

Leave a Reply